Kamratstöd

IOGT-NTO Västmanland bedriver kamratstödsverksamhet i

Lovisagården, Slottsgatan 6, Västerås.

 

Kontakt
E-post: vastmanland@iogt.se
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00