Välkommen till IOGT-NTO Västmanland!

 • Ica Maxi 1 20160922

  Ica Maxi Erikslund, Västerås

 • Skiljebo centrum 2 20160919

  Mia värvar igen

 • Kulturnatta 2 20160917

  Kulturnatta Västerås 2016

 • Medeltidsveckan Arboga

  Mia värvar

 • Skiljebo centrum 20160921

  Kerstin värvar

 • Västmannagården

  Västmannagården

Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

IOGT-NTO arbetar inom tre verksamhetsområden.

 • Alkohol- och narkotikapolitiskt arbete
 • Förebyggande arbete
 • Socialt arbete

IOGT-NTO:s alkohol- och narkotikapolitiska arbete syftar till att värna en socialt inriktad solidarisk alkohol- och narkotikapolitik genom att minska den totala konsumtionen av alkohol, samt uppnå målet om ett narkotikafritt samhälle. Fokus i arbetet är att begränsa utbudet.

IOGT-NTO:s förebyggande arbete syftar till att minska den totala konsumtionen av alkohol och andra droger samt att öka helnykterheten. Fokus i arbetet är att minska efterfrågan.

IOGT-NTO:s sociala arbete syftar till utveckling och rehabilitering för människor med alkohol- och/eller annat drogberoende, deras familjer och/eller andra närstående. Arbetet består dels av utveckling av metoder inom det sociala arbetet, dels av det arbete som utförs genom Dagöholms behandlingscenter.

Kontakt

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00