Välkommen till IOGT-NTO Västmanland!

  • IMGP0534

  • Bild Lovisagården

  • Skiljebo centrum 2 20160919

  • Kulturnatta 2 20160917

  • Medeltidsveckan Arboga

  • Skiljebo centrum 20160921

  • Västmannagården

Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

IOGT-NTO arbetar inom tre verksamhetsområden.

  • Alkohol- och narkotikapolitiskt arbete
  • Förebyggande arbete
  • Socialt arbete

IOGT-NTO:s alkohol- och narkotikapolitiska arbete syftar till att värna en socialt inriktad solidarisk alkohol- och narkotikapolitik genom att minska den totala konsumtionen av alkohol, samt uppnå målet om ett narkotikafritt samhälle. Fokus i arbetet är att begränsa utbudet.

IOGT-NTO:s förebyggande arbete syftar till att minska den totala konsumtionen av alkohol och andra droger samt att öka helnykterheten. Fokus i arbetet är att minska efterfrågan.

IOGT-NTO:s sociala arbete syftar till utveckling och rehabilitering för människor med alkohol- och/eller annat drogberoende, deras familjer och/eller andra närstående. Arbetet består dels av utveckling av metoder inom det sociala arbetet, dels av det arbete som utförs genom Dagöholms behandlingscenter.

Kontakt

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00